Category Archives: Nội Quy Lớp Học

Nội quy lớp học

NỘI QUY LỚP HỌC – 教室内規定 QUY ĐỊNH 規定 Phải đi học đúng giờ. Luôn có mặt trước giờ học 15 phút để trật vệ sinh hàng ngày. Trong giờ học, nếu có việc cần thiết phải ra ngoài thì phải xin phép và phải có được sự đồng ý của giáo viên. 登校時間の厳守。授業開始時間より15分前に登校し、毎日掃除します。授業時間中に教室の外へ出る用事がある場合は教員の許可を得てください。 Luôn […]